Mieszkanie na sprzedaż Złotoryjski, Złotoryja , ul.Pielgrzymka

  drukuj
Typ:
Mieszkanie
Cena:
22 933 zł
Rodzaj:
sprzedaż
Powierzchnia:
28,77 m²
Pokoi:
2
Numer:
7740

Opis

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Andrzej Maciejewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 13.45 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, województwo dolnośląskie w sali nr 103 odbędzie się

d r u g a l i c y t a c j a

lokalu mieszkalnego położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym w Pielgrzymce 115/2, dla którego Sąd Rejonowy w Złotoryi posiada urządzoną księgę wieczystą o nr LE1Z/00023010/7. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni oraz przedpokoju (w/g KW z 2 pokoi, kuchni, spiżarki) o łącznej powierzchni 28,77 m2. W lokalu nie ma wc i łazienki. Do lokalu przynależy komórka gospodarcza o pow. 5,75 m2. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczenia przynależnego wynosi 34,52 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 139/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki gruntu nr 335/4 obszaru 480 m2, dla którego urządzona jest KW LE1Z/00023005/9. Właścicielem lokalu jest Ewa Durmaj.

Wartość lokalu wynosi 34.400,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości lokalu, tj. 22.933,34 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest w myśl art. 962 § 1 k p c złożyć rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją w wysokości 1/10 wartości nieruchomości, tj. 3.440,00 zł w
gotówce, na rachunek bankowy Komornika w BZ WBK Złotoryja nr 67109020950000000108689366 z podaniem danych i adresu osoby przystępującej do licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku konieczności zwrotu wpłaconego wadium na konto Komornika, (kosztami przesyłki zostanie obciążony wpłacający) - należy pisemnie podać dokładne dane oraz rachunek bankowy w celu zwrotu rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 14 czerwca 2017 r. o godzinie 13.00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sądzie na dwa tygodnie przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy
dr Andrzej Maciejewski

Parametry

Powierzchnia
28,77 m²
Czy jest winda
nie
Czy ma piwnicę?
tak
Liczba pokoi
2
Forma własności

Biuro House Invest

Telefon biuro:
510 630 900

Jesteśmy profesjonalnym biurem nieruchomości we Wrocławiu, Lubinie, Świdnicy oraz Legnicy. Zajmujemy się sprzedażą nieruchomości, wynajmem lokali usługowych oraz mieszkaniowych