Mieszkanie na sprzedaż Złotoryjski, Złotoryja , ul.Wojcieszów, ul. Słowackiego

  drukuj
Typ:
Mieszkanie
Cena:
61 053 zł
Rodzaj:
sprzedaż
Powierzchnia:
66,20 m²
Pokoi:
3
Numer:
7792

Opis

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Andrzej Maciejewski podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 14.15 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi, województwo dolnośląskie w sali nr 111 odbędzie się

p i e r w s z a l i c y t a c j a

lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,2 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni i łazienki z WC oraz przedpokoju położonego na I piętrze w budynku wielolokalowym w Wojcieszowie, przy ul. Słowackiego 6/2 wraz z udziałem 44/1000 w nieruchomości wspólnej, tj. częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 498. Lokal posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Złotoryi za nr LE1Z/00032506/7. Współwłaścicielami lokalu w 1/2 części są: Ewa Pasieka i Mirosław Pasieka.

Wartość lokalu wynosi 81.404,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości lokalu, tj. 61.053,00 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest w myśl art. 962 § 1 k p c złożyć rękojmię najpóźniej dzień przed licytacją w wysokości 1/10 wartości nieruchomości, tj. 8.140,40 zł w
gotówce, na rachunek bankowy Komornika w BZ WBK Złotoryja nr 67109020950000000108689366 z podaniem danych i adresu osoby przystępującej do licytacji, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku konieczności zwrotu wpłaconego wadium na konto Komornika, (kosztami przesyłki zostanie obciążony wpłacający) - należy pisemnie podać
dokładne dane oraz rachunek bankowy w celu zwrotu rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sądzie na dwa tygodnie przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Komornik Sądowy
dr Andrzej Maciejewski

Parametry

Powierzchnia
66,20 m²
Piętro
1
Czy jest winda
nie
Liczba pokoi
3
Forma własności

Biuro House Invest

Telefon biuro:
510 630 900

Jesteśmy profesjonalnym biurem nieruchomości we Wrocławiu, Lubinie, Świdnicy oraz Legnicy. Zajmujemy się sprzedażą nieruchomości, wynajmem lokali usługowych oraz mieszkaniowych