Polityka przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest House Invest Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Chojnowskiej 54.
2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Karoliny Wysoczańskiej, poprzez wysłanie wiadomości na adres k.wysoczanska@house-invest.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Chojnowska 54, 59-220 Legnica.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• sporządzenia i przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości,
• oferowania finansowania zakupu nieruchomości w szczególności poprzez oferowania usługi kredytowania na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
• wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
• podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
• wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1. W przypadku wyrażenia zgody marketing może być realizowany poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

3. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom, upoważnionym przez ADO tj. pracownikom, współpracownikom, dostawcom usług finansowych, prawnych, pocztowych, marketingowych oraz IT bezpośrednio współpracujących lub powiązanych z administratorem.
4. Klienci House Invest mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami

Telefon

510 630 900

Adres e-mail

biuro@house-invest.pl

Zapraszamy do wizyty w naszych oddziałach:

Logo

Legnica

ul. Chojnowska 54

Lubin

ul. M. C. Skłodowskiej 92

Wrocław

ul. Lotnicza 20 (obok CH Astra)

Szybki kontakt

Masz pytania? Zostaw numer, oddzwonimy!