1. Cena: 120 172 zł
  2. Cena za m2: 406 zł
  3. Pow. całkowita: 296,11 m2
  4. Rodzaj budynku: HALA
  5. Przeznaczenie obiektu: PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
  6. Nr oferty: 244/6038/OOS

OBIEKT NA SPRZEDAŻ

  1. Numer oferty: 244/6038/OOS
  2. Rynek WTÓRNY

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Katarzyna Jopek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z siedzibą przy Krakowska 2, 41-400 Mysłowice, pokój 102, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Oświęcimska , 41-400 Mysłowice , dla której SĄD REJONOWY MYSŁOWICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1L/00041735/3.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, składająca się z działki o nr 1528/4 o łącznej powierzchni 0,0949 ha. Działka o nr 1528/4 zabudowana jest budynkiem magazynowo - hurtowym o powierzchni zabudowy 296,11 m2 (powierzchnia użytkowa 382,6 m2)

Suma oszacowania wynosi 160 229,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 171,75 zł (nieruchomość zwolniona z VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 022,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 74 1020 2528 0000 0402 0103 4297.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny.

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 19.10.2021 r. o godzinie 09:00.
Elaborat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Licytacje nieruchomości stanowiących własność Zakłady Mięsne Mysław S.A w likwiadacji, odbęda się w dniu 29.10.2021 r. w sali nr 102 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, w godzinach:
- KA1L/00041088/2 (działka nr 1540/4) położona przy ul. Oświęcimskiej, o godzinie 9:00
- KA1L/00041269/5 (działka nr 1538/4) położona przy ul. Oświęcimskiej, o godzinie 9:30
- KA1L/00041735/3 (działka nr 1528/4) położona przy ul. Oświęcimskiej, o godzinie 10:00
- KA1L/00041084/4 (działka nr 1537/4) położona przy ul. Oświęcimskiej o godzinie 10:30
- KA1L/00041267/1 (działka nr 1539/4) położona przy ul. Oświęcimskiej o godzinie 11:00
- KA1L/00024736/5 (działki nr: 1813/75, 1814/75, 1815/75) położona przy ul. Długiej o godzinie 11:30Układ pomieszczeń i lokalizacja

Skontaktuj się z nami

Telefon

510 630 900

Adres e-mail

biuro@house-invest.pl

Zapraszamy do wizyty w naszych oddziałach:

Logo

Legnica

ul. Chojnowska 54

Lubin

ul. M. C. Skłodowskiej 92

Wrocław

ul. Lotnicza 20 (obok CH Astra)

Szybki kontakt

Masz pytania? Zostaw numer, oddzwonimy!