Komercyjne na sprzedaż Dzierżoniowski, Dzierżoniów , ul.Ignacego Krasickiego

  drukuj
Typ:
Komercyjne
Cena:
451 333 zł
Rodzaj:
sprzedaż
Powierzchnia:
636,48 m²
Cena za m2:
709 zł
Numer:
186/6038/OOS

Opis

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk ogłasza, że: dnia 22-11-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51 w sali nr 203, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej: ul. Krasickiego 51, 58-200 Dzierżoniów, nr działki 651. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SW1D/00025080/7, własność dłużnika.

Nieruchomość gruntowa o pow. 296m2 położona w Dzierżoniowie przy ul. Krasickiego 51, zabudowana w granicach działki nr 651 (AM-9, obręb Centrum) budynkiem niemieszkalnym o charakterze handlowo-biurowym oraz dobudowanym do niego parterowym budynkiem gospodarczym. Teren w pełni uzbrojony, będący atrakcyjną strefą rynku. Dla obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wg stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren obszaru centralnego z istniejącą zabudową mieszkaniowo-usługowo-handlową.

Budynek handlowo-biurowy stanowi obiekt dwupiętrowy (z poddaszem użytkowym) w zabudowie "kamienicowej", podpiwniczony o pow. użytkowej 636,48m2. Budynek jest w dość dobrym stanie technicznym, z dobrą dostępnością oraz z mocno zróżnicowanym standardem wykończenia. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewany miejscowo piecami elektrycznymi. Powierzchnia użytkowa poszczególnych kondygnacji wynosi: parter - 202,20m2; I piętro - 216,20m2; poddasze - 218,08m2. Dostęp do poddasza utrudniony - brak schodów, wejście możliwe przez otwór w stropie z wykorzystaniem drabiny. Piwnica o pow. 87,50m2 - zawilgocona. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Do budynku jest dobudowane pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 53,00m2, będące, poza pokryciem dachu, w złym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 677 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 451 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 67 700,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisz rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl i www.licytacje.komornik.pl

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.

Parametry

Powierzchnia
636,48 m²
Stan budynku
dobry
Liczba pięter
2

Mapa

Biuro House Invest

Numer licencji:
21408
Telefon kom.:
510 630 900